import - Hořejší > horejsi.cz/Nabíjení akku/HotRC >